Betingelser og vilkår

Betingelser for deltagelse i danskkurser ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.V.

Tilmelding

Tilmeldingen sker via tilmedlingsformularen på hjemmesiden www.daenischkurse.de. Ved tilmelding godkendes deltagerbetingelser og vilkår.

Når deltagergebyret er indbetalt på vores konto i Union- Bank Flensburg, reserverer vi en plads på det ønskede kursus. Kurset bliver gennemført, såfremt der foreligger mindst 12 betalte tilmeldinger to uger før kurset starter. Tilmeldingen er bindende; en evt. refundering af deltagergebyret kan kun ske efter aftale med kursusledelsen. Refunderingskravet gælder kun i det pågældende år.

Information om registrering af data

I henhold til § 26, afsnit 1 i Landesdatenschutzgesetz (LDSG) skal berørte personer ved indsamlingen af deres data, underrettes om:

  1. den lovgivning, der tillader databehandling og hvis en sådan ikke foreligger: frivilligheden af at oplyse persondata,
  2. konsekvenserne af ikke at oplyse data, når disse er nødvendige for at kunne levere en tjenesteydelse,
  3. deres rettigheder efter denne lov,
  4. modtagerkredsen ved tiltænkt videregivelse af data,
  5. aftagerne ved påtænkt databehandling til tredjepart.

Af denne grund, skal følgende oplysninger gives:

De af dig frivilligt givne data vil af Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig udelukkende blive anvendt med henblik på danskkurser. Retsgrundlaget for indsamling af dine data udgøres af dit skriftlige samtykke til Betingelser og vilkår (§§ 11, 12, 13 LDSG). Dine data gemmes i et databasesystem, som tjener til gennemførelse af danskkurser.

Hvis alle mellemværender er afviklet slettes alle persondata 5 år efter sidste aktivitet. I tilfælde af uretmæssig databehandling skal disse jævnfør §28, stk. 2 LDSG slettes øjeblikkeligt.

For at kontrollere lovligheden af databehandlingen, kan du, i henhold til §27 LDSG, kræve oplysninger om de personlige data, der er gemt om dig, og forlange at disse rettes (§28 LDSG).

Er du ikke enig i, at dine data bliver gemt, er det ikke muligt at deltage i et danskkursus. Dit samtykke til lagring af personlige data kan til enhver tid tilbagekaldes (§29 LDSG).

Rabat

Mod forelæggelse af dokumentation gives følgende reduktion på grundgebyret:

60% til indehavere af ”Sozialpass”

60% til deltagere af danskkurser, der er modtagere af Arbeitslosengeld II (SGB II) og der har barn i en dansk daginstitution henholdvis på en dansk skole i Sydslesvig.

40% til studerende, unge under uddannelse, "Bundesfreiwilligendienstleistende", arbejdsløse (SGB III), modtagere af Arbeitslosengeld II (SGB II) og kursister med handicap (≥ GdB 80) 

Vi giver ingen rabat på kursusgebyr for Bildungsurlaubskurser.

Med tilmeldingen forpligter deltageren sig til at indbetale kursusgebyret på vores konto i Union-Bank Flensburg.

Kursusgebyr / priser

Kursusgebyret udgør € 3,50 per deltager per undervisningstime á 45 minutter + € 10,00 administrationsgebyr + € 10,00 for kaffe/te (for Bildungsurlaubskurser € 14,00)

Bildungsurlaubskurser € 146,50
Sæsonkurser € 160,00
Intensivkurser € 160,00
Weekendkurser € 146,00

Bank

Union-Bank Flensburg
IBAN: DE38 2152 0100 0000 012734
BIC: UNBNDE21XXX
Bemærkninger: Regningsnummer, deltagerens navn, kursusnummer.

Kontakt

Danskkursus
Flensborg Bibliotek
Norderstraße 59
24939 Flensburg

Tlf.: +49 461 86 97 0
E-mail: danskkursus@dcbib.dk